Home
Motivatie
Conditii participare
Pentru autori
Date importante
Contact
 

Servicii

este denumirea abreviată a proiectului Valorificarea potenţialului competitiv al României în domeniul serviciilor, finanţat de către Guvernul României în cadrul Programului de cercetare de excelenţă, prin conducătorul programului CERES, Institutul de Fizică Atomică.

 

 

Download Brosura:

English  Romana

 

Condiţii de prezentare a lucrărilor

 

Lucrările se vor transmite în format electronic, în Microsoft Word for Windows, versiunea 6.0 sau mai recentă.

Rezumatul va avea 300 de cuvinte şi va fi transmis spre evaluare, până la data de 1 septembrie, în una dintre limbile de lucru ale conferinţei şi în engleză, în format electronic, format pagină A4, caracter Times New Roman 12 pt., la un rând, marginile din stânga, sus şi jos de 3 cm şi marginea din dreapta de 5 cm. Odată cu transmiterea rezumatului, se vor transmite: titlul definitiv al lucrării, 3-5 cuvinte sau expresii cheie, numele autorilor, portretul fiecăruia (în format jpg, cu rezoluţie mare), date biografice semnificative ale fiecărui autor (max. 100 cuvinte).

Textul complet al lucrării va fi redactat respectând condiţiile de redactare specificate pe site-ul conferinţei care poate fi accesat la adresa www.cercetareservicii.ase.ro de unde se recomandă   descărcarea machetei (template) cuprinzând formatele prescrise. Textul complet al lucrării va fi redactat, transmis şi publicat într-una dintre limbile de lucru ale conferinţei, cu rezumat în română şi engleză.

 

Derularea conferinţei

 

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în plen şi pe secţiuni.

Secţiunile se  vor organiza pe principalele axe tematice anunţate, ţinând seama şi de numărul şi conţinutul lucrărilor care se înscriu la conferinţă.

Se are în vedere organizarea lucrărilor într-o manieră care să stimuleze exprimarea opiniilor, schimbul de idei şi dezbaterile.

Sesiunea plenară finală va fi consacrată trecerii în revistă a principalelor probleme discutate în cadrul secţiunilor.

Limbile de lucru în cursul conferinţei vor fi româna, engleza şi franceza. Se va asigura traducere, potrivit necesităţilor.