Home
Motivatie
Conditii participare
Pentru autori
Date importante
Contact
 

Servicii

este denumirea abreviată a proiectului Valorificarea potenţialului competitiv al României în domeniul serviciilor, finanţat de către Guvernul României în cadrul Programului de cercetare de excelenţă, prin conducătorul programului CERES, Institutul de Fizică Atomică.

 

 

Download Brosura:

English  Romana

Condiţii de participare

 

Pentru a asigura condiţii favorabile unui schimb efectiv de idei între participanţi şi pentru a promova cercetarea originală, de actualitate, contribuţiile autentice la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu, numărul participanţilor este limitat. Prin urmare, participarea este condiţionată de acceptarea comunicării de către comitetul ştiinţific al conferinţei.

O persoană poate propune, singur sau în colectiv, o singură lucrare.

Taxa de participare pentru cercetătorii români este de 100 RON si va fi achitată până la data de 15 octombrie 2006 în contul:

RO77TREZ701504601X000416

Trezoreria Statului sector 1 Bucureşti,

Titular: Academia de Studii Economice din Bucureşti

cu menţiunea: „Taxă de participare SERVICII”


The conference fee is 100 EUR and must be paid before October 15th to the following account:

RO43RNCB0072001607860004

Banca Comerciala a Romaniei Sector 1

by mentioning :

„SERVICES Conference Fee”


Taxa de participare se plăteşte numai pentru lucrările acceptate, pentru fiecare dintre autorii care participă efectiv la lucrările conferinţei.

În taxa de participare este cuprinsă şi contravaloarea câte unui exemplar din volumele cuprinzând lucrările conferinţei. Rezumatele vor fi publicate în ediţie bilingvă pe hârtie, iar lucrările integrale în format electronic pe CD, cu ISBN.

Taxa de participare nu include eventualele cheltuieli de deplasare, cazare şi diurnă, care cad în sarcina exclusivă a participantului.