Home
Motivatie
Conditii participare
Pentru autori
Date importante
Contact
 

Servicii

este denumirea abreviată a proiectului Valorificarea potenţialului competitiv al României în domeniul serviciilor, finanţat de către Guvernul României în cadrul Programului de cercetare de excelenţă, prin conducătorul programului CERES, Institutul de Fizică Atomică.

 

 

Download Brosura:

English  Romana

 

Motivatie

 

Oamenii de afaceri, cercetătorii şi responsabilii politicilor economice şi sociale sunt tot mai sensibili şi tot mai conştienţi în ce priveşte rolul serviciilor de motor al creşterii economice şi factor de prim rang al dezvoltării durabile. O dezbatere amplă însoţeşte negocierile multilaterale vizând comerţul internaţional cu servicii la nivel global sau regional. Toată lumea este de acord că ceea ce ştim astăzi despre servicii este foarte puţin şi că este necesară multiplicarea eforturilor pentru dezvoltarea cunoaşterii în domeniu.

Teoriile economice specifice epocii industriale (asupra valorii, preţului, concurenţei, avantajului comparativ, productivităţii, calităţii – pentru a da numai câteva exemple) sunt puţin aplicabile sau chiar neaplicabile în materie de servicii, fiind necesare alte elaborări. Modelele de reprezentare şi soluţiile practice de rezolvare a unor probleme, cum ar fi cele legate de performanţa firmelor, dezvoltarea durabilă, ocuparea forţei de muncă, protecţia şi asistenţa socială, necesită noi abordări şi formule în economia serviciilor.

Tentativele de a contribui la o mai bună înţelegere a rolului serviciilor sunt îngreunate sau chiar compromise de persistenţa a numeroase neclarităţi în plan conceptual şi de lipsa informaţiei statistice de calitate.

În acest cadru, conferinţa „Serviciile şi competitivitatea” urmăreşte să ofere cercetătorilor şi specialiştilor români şi străini oportunitatea unui schimb de informaţii şi idei cu caracter teoretic şi aplicativ, comunicării rezultatelor propriilor studii şi cercetări, dezvoltării şi valorificării fondului comun de cunoştinţe în domeniul serviciilor.

 

 

 

 

Sunt aşteptate contribuţii vizând, în principal, următoarele aspecte:

Ř      Metode şi indicatori de evaluare a gradului de dezvoltare atins de sectorul serviciilor

Ř      Factori care caracterizează potenţialul de dezvoltare al sectorului serviciilor

Ř      Industrii prestatoare de servicii de mare importanţă pentru dezvoltare, în special servicii specifice economiei cunoaşterii

Ř      Efectul propagat al dezvoltării serviciilor

Ř      Bariere în calea comerţului internaţional cu servicii şi efecte ale înlăturării acestora

Ř      Cadrul politicilor economice şi sociale cu privire la servicii sau cu impact semnificativ asupra acestora

Conferinţa „Serviciile şi competitivitatea” face parte dintr-o serie de manifestări prevăzute în cadrul proiectului de cercetare intitulat „Valorificarea potenţialului competitiv al României în domeniul serviciilor”, realizat de către Centrul de Cercetări Comerciale al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Institutul de Prognoză Economică din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti şi Asociaţia Naţională a Agenţilor de Turism din România şi finanţat de către Guvernul României în cadrul Programului de cercetare de excelenţă, prin conducătorul programului CERES, Institutul de Fizică Atomică.